Termeni si conditii utilizare site

1. Informatii generale

Va rugam ca, in calitatea dvs. de utilizator al site-ului nostru, sa cititi cu atentie regulile cuprinse in Termenii si Conditiile de pe site-ul www.smartasigur.ro. Continuarea utilizarii website-ului reprezinta acordul dumneavoastra asupra acestor Termeni si conditii.

Folosirea serviciilor esti echivalenta cu acceptarea termenilor si a conditiilor prezentate in acest document, care alaturi de conditiile de asigurare reprezinta parte integranta a contractului de asigurare incheiat.

Pentru toate informatiile existente pe acest site, dreptul de copyright este detinut de SmartAsigur ori de afiliatii sai. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus partial, integral sau modificat fara acordul expres exprimat de catre SmartAsigur ori de titularul acestui drept. Toate drepturile sunt rezervate SmartAsigur. Este strict interzisa folosirea acestui site in scopul distrugerii sau alterarii lui, a continutului sau a securitatii acestuia ori pentru discreditarea sau hartuirea SmartAsigur sau a afiliatilor sai. SmartAsigur va aplica toate masurile de securitate tehnica si organizatorica pentru protejarea datelor asupra carora detine controlul impotriva oricarei situatii de manipulare accidentala sau intentionata, pierdere, distrugere sau impotriva accesului unei persoane neautorizate. Marcile si logo-urile care apar pe acest website sunt proprietatea SmartAsigur si a afiliatilor sai sau a celor care au acest drept asupra lor.

PRESTAREA SERVICIILOR PE CALE ELECTRONICA

Serviciile sunt prestate prin intermediul paginii www.smartasigur.ro de catre societatea SC SMART FINANCE BROKER SRL – denumita in continuare ,,SmartAsigur’’, fiind autorizata sa practice servicii de intermediere si consultanta in asigurari, inregistrata la ASF ca Asistent in brokeraj persoana juridica in Registru intermediarilor in asigurari sub nr. RAJ 402042 si RAF 28401 conducator pj Pene Marius, pentru brokerul SC DELTA S.R.S. BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL;

Datele de identificare ale SmartAsigur:

SC SMART FINANCE BROKER SRL cu Sediul Social: Bucuresti, Bulevardul Ion Mihalache nr.315C, Bl.B2A, Sc. A, Ap.1, Telefon: 0722.310.039; www.smartasigur.ro; e-mail: office@smartasigur.ro; Certificat R.C.: J40/14447/23.11.2013, C.I.F.: 32501700; Capital social: 5.000 lei.

SmartAsigur are dreptul sa modifice unilateral prevederile din Termeni si conditii, in acord cu prevederile legale. Modificarile intra in vigoare din momentul punerii la dispozitie a textului Termenilor si conditiilor pe site impreuna cu marcarea numerica a versiunii. Folosirea de catre dvs., in calitate de utilizator, a site-ului dupa realizarea acestor schimbari presupune ca ati luat cunostinta despre acestea, le intelegeti intelegerea si v-ati exprimat acceptul cu privire la aplicarea acestora in ceea ce va priveste. In cazul in care exista discrepante intre Termeni si Conditii si conditiile generale de asigurare, prioritate au conditiile generale de asigurare, cu respectarea prevederilor legale valabile pentru incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile prestate. Informatiile prezentate pe acest website sunt produse de surse interne ale SmartAsigur. SmartAsigur este autorizata sa modifice in orice moment si dupa cum crede de cuviinta continutul si modalitatile functionale si operative ale website-ului, fara nici un preaviz.

LIMITAREA RASPUNDERII

SmartAsigur va face astfel incat informatiile prezentate pe website sa raspunda, pe cat posibil, cerintelor ce tin de fiabilitate, corectitudine, acuratete si actualitate. SmartAsigur este scutita de orice raspundere in cazul unor eventuale erori sau inexactitati din continutul acestor informatii datorita unor cauze ce nu ii pot fi imputate acesteia. Informatiile si serviciile furnizate de catre website-ul SmartAsigur nu pot fi utilizate, descarcate sau importate in alte state sau de catre cetateni straini daca legea aplicabila in aceste state sau acestor cetateni contine prevederi contrare utilizarii sau raspandirii si comunicarii lor, sau in tari unde SmartAsigur nu este autorizata sa furnizeze aceste informatii si servicii. SmartAsigur nu este responsabila pentru daunele ce provin din eventualele intreruperi, suspendari, intarzieri sau anomalii intalnite la distribuirea serviciului, dependente de functionalitatea serverelor Asiguratorilor, furnizarea de energie electrica sau serviciul telefonic sau de functionarea defectuoasa a retelei de internet sau din orice alta cauza ce nu depinde de acesta.

2. FOLOSIREA PAGINII SMARTASIGUR.RO

Pagina poate fi folosita doar de catre persoane majore, cau au implinit varsta de 18 ani, si au capacitate deplina de exercitiu, isi exercita drepturile si obligatiile in mod direct, indeplinind personal acte juridice.

Pagina de internet este protejata prin folosirea protocolului de securitate https. Transferul datelor personale precum si procesul de autorizare, au loc cu ajutorul protocolului de Securitate TLS/SSL –criptare 256 biti. Folosirea paginii de internet este posibila daca in browserul de internet al Utilizatorului este activat serviciul Java script si folderele Cookies. Accesul utilizatorilor la conturile create este protejat printr-un nume de utilizator si o parola. Parola trebuie pastrata intr-un loc sigur sau memorata. SmartAsigur nu este responsabila daca parola ajunge la persoane neautorizate.

SmartAsigur depune toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor trimise prin folosirea protocolului de securitate mentionat anterior. Cu toate acestea, securitatea datelor transferate prin mijloace teleinformatice nu poate fi garantata. De aceea SMARTASIGUR, desi a implementat masuri rezonabile de securizare a datelor personale, nu poate garanta securitatea absoluta a acestora.

3. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE

Definitii

Site - domeniul www.smartasigur.ro si subdomeniile acestuia;

Servicii - intermediere in asigurari prin intermediul Site-ului, fara prezenta in acelasi timp a partilor;

Cumparator - poate fi orice persoana fizica care are varsta peste 18 ani sau persoana juridica sau orice entitate juridica care isi face un Cont in Site si efectueaza o Comanda.

Utilizator - orice persoana fizica care are varsta peste 18 ani sau persoana juridica inregistrata pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din sectiunea Termeni si Conditii Generale.

Cont - sectiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Cumparatorului transmiterea Comenzii si care contine informatii despre Cumparator si istoricul istoricul comenzilor in Site. Utilizatorul este responsabil si se va asigura ca toate informatiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete si actualizate.

Logarea - identificarea de către site a Utilizatorului respectiv care se loghează cu condiţia scrierii de către utilizator a adresei de e-mail şi a parolei;

Calculatie - calcularea estimativa a pretului asigurarii pe baza datelor oferite de utilizator, fara a fi necesara autentificarea acestuia. Calculatia nu are valoare de oferta.

Oferta - documentul emis in baza informatiilor necesare incheierii unui contract de asigurare furnizate de utilizator/comparator, salvata in contul acestuia si care contine prima de asigurare pentru tipul de asigurare ales, perioada de asigurare solicitata si conditiile de asigurare aferente.

Ofertele salvate pot fi accesate ulterior din sectiunea “Cosul meu” pentru a fi transformate in polite. Transformarea unei oferte in polita se va putea face o singura data.

Odata acceptata de utilizator (devenita contract/polita de asigurare), aceasta nu va mai exista in sectiunea “Cosul meu” din contul utilizatorului/cumparatorului.

Ofertele sunt valabile 30 de zile, respectiv 15 zile in cazul asigurarii PAD, de la data salvarii lor de catre utilizator/cumparator, daca prin oferta respectiva nu se specifica altfel.

Contractul - persoana fizică, juridică care încheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană şi se obligă faţă de asigurător să plătească prima de asigurare;

Asiguratul - persoana, a cărei viaţă, sănătate sau bunuri sunt protejate în baza contractului de asigurare;

Asiguratorul - Societatea de Asigurare persoana juridică română autorizată în condiţiile legii să exercite activităţi de asigurare;

Intermediar in asigurari principal - broker de asigurare - Persoană juridică română, autorizată în condiţiile Legii nr. 236/2018, care negociază pentru clienţii săi, persoane fizice sau juridice, asiguraţi ori potenţiali asiguraţi, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare şi acordă asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz

Intermediar in asigurari secundar - asistent in brokeraj - persoane fizice sau juridice care in baza unui contract cu un broker de asigurare si/sau de reasigurare primesc o imputernicire in legatura cu un mandat de brokeraj al acestuia si, sub acoperirea contractului de raspundere profesionala a brokerului in cauza, trebuie sa intreprinda anumite activitati necesare pentru ducerea la indeplinire a mandatului de brokeraj.

Comanda - un document electronic prin care utilizatorul accepta oferta de asigurare prezentata de SmartAsigur.

Polita de asigurare - înscris, pe suport de hârtie sau pe suport electronic, care probează încheierea unui contract de asigurare şi redă, pe scurt, clauzele acestuia

Contractul de asigurare - Prin contractul de asigurare, contractantul asigurării sau asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului, iar acesta din urmă se obligă ca, în cazul producerii riscului asigurat, să plătească o indemnizaţie, după caz, asiguratului, beneficiarului asigurării sau terţului păgubit.

Condiţiile generale de asigurare - reprezintă parte integrantă a contractului de asigurare şi reglementează încheierea şi realizarea individuală a contractelor de asigurare, drepturile şi obligaţiile părţilor contractului de asigurare şi de asemenea modalitatea de achitare a serviciilor de către asigurator.

Cookies - folderele text păstrate de browserul utilizatorului pe hardul calculatorului, care poate fi utilizat de operatorii paginii de internet pentru recunoaşterea utilizatorilor şi pentru a adapta la aceştia conţinutul afişat.

Sistemul teleinformatic - dispozitivele informatice şi de programare care colaborează între ele, asigurând procesarea şi păstrarea precum şi trimiterea şi preluarea datelor prin reţeaua de telecomunicaţii cu ajutorul corespunzător pentru tipul respectiv al reţelei dispozitivului final.

Contractul de Asigurare se incheie in baza:

- Termenilor si conditiilor din prezentul document

- Cererii de oferta a utilizatorului site-ului

- Ofertelor comunicate de Smart Finance Broker

- Conditiilor de Asigurare ale Asiguratorului, specifice fiecarui produs de asigurare, cu exceptia asigurarilor obligatorii prin lege

Prin introducerea datelor necesare obtinerii ofertelor si ulterior politei de asigurare, utilizatorul declara ca:

- Este de acord cu termenii si conditiile din prezentul document.

- Ca are cel putin 18 ani impliniti.

- A luat la cunostinta despre scrisoarea de prezentare a asistentului in brokeraj.

- Ca a completat si a inteles DNT ("Formularul de analiza a cerintelor si necesitatilor contractantilor")

- A citit si inteles documentele de informare asupra produsului (PID)

- A luat la cunostinta si este de acord cu conditiile complete de Asigurare aferente asigurarii alese;

- Datele si informatiile furnizate sunt reale, exacte si complete la momentul introducerii lor in sistem, avand in vedere si dispozitiile art. 2.203 si urmatoarele din Codul Civil. Utilizatorul are responsabilitatea de a mentine si sa actualizeze, atunci cand situatia cere, datele de inregistrare pentru a fi reale.

- Isi exprima acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Utilizatorul poate sa-si exprime acordul si pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, insa nu este obligatoriu pentru incheirea politei de Asigurare.

In urma completarii in site a formularului in baza caruia utilizatorul solicita emiterea unei oferte, sistemul informatic SmartAsigur analizeaza cererea de oferta a utilizatorului si va genera ofertele de asigurare pentru produsul respectiv. Aceaste oferte, impreuna cu conditiile de asigurare, vor fi accesibile in contul de utilizator.

Daca Utilizatorul este de acord cu una dintre ofertele SmartAsigur, prin continuarea procesului, Utilizatorul va alege modalitatea de plata a primei, va completa adresa de livrare si informatiile necesare platii.

Contractul de asigurare va intra in vigoare la data stabilita de parti. Polita de asigurare se va genera si va fi primita automat pe e-mail impreuna cu conditiile de asigurare de catre Utilizator, numai dupa plata acesteia si confirmarea platii de catre operatorul de plati al site-ului.

Polita de Asigurare emisa on-line intra sub incidenta reglemetarilor legale speciale in vigoare privind comercializarea prin mijloace electronice iar semnarea acesteia de catre asigurat/contractant nu este necesara.

Orice utilizator are posibilitatea sa achizitioneze o asigurare de la SmartAsigur prin intermediul site-ului www.smartasigur.ro, sub conditia de a detine un cont de utilizator pe site. Crearea contului de utilizator (inregistrarea) se poate realiza prin crearea de catre utilizator a unui cont nou pe www.smartasigur.ro (prin inregistrare). Utilizatorul are posibilitatea de a inceta in orice moment utilizarea serviciilor furnizate de SmartAsigur pe cale electronica.

La crearea unui cont nou, de catre utilizator, acesta trebuie sa specifice: prenumele, numele, adresa de e-mail si parola in cazul unei persoane fizice, si numele companiei, CUI, J, adresa, email, parola in cazul unei persoane juridice. Utilizatorul nu va putea crea doua conturi folosind aceeasi adresa de e-mail.

Utilizatorul are posibilitatea in orice moment de a corecta erorile aparute la introducerea datelor accesand optiunea “Contul meu”.

Pentru a modifica adresa de e-mail utilizata la crearea contului, utilizatorul va trebui sa trimita solicitarea de modificare pe e-mail la adresa office@smartasigur.ro.

Modificarile efectuate au aplicabilitate doar pentru viitor; politele/contractele de asigurare deja incheiate pe baza datelor furnizate de Utilizator nu pot fi modificate decat in conditiile specificate in contractul/polita de asigurare.

Utilizatorul, dupa citirea Termenilor si conditiilor si acordul asupra prevederilor acestui material, poate efectua un calcul de prima de asigurare. Prin optiunea “Afiseaza Calculatii”, Utilizatorul va obtine pretul estimativ pentru produsul ales; pretul estimativ nu constituie o oferta din partea SmartAsigur, ci are exclusiv o functie informativa. Ulterior acestui proces, utilizatorul are posibilitatea de a renunta la proces, sau de a continua cumpararea produsului prin intermediul site-ului www.smartasigur.ro. Continuarea procesului implica necesitatea ca utilizatorul sa se logheze pe site, moment in care are acces permanent la oferta selecatata pentru produsul ales si la conditiile de asigurare cat si pentru celelalte produse deja achizitionte online.

Inainte de trimiterea cererii de oferta, utilizatorul trebuie sa se asigure ca datele introduse in formularul din site sunt corecte, avand posibilitatea de a le modifica, daca observa erori.

Calculatia efectuata de utilizator se va salva automat in contul utilizatorului sub forma de oferta de asigurare iar valabilitatea acesteia este mentionata in textul ofertei si este specifica fiecarui asigurator sau fiecarui tip de polita. Daca ulterior se doreste transformarea ofertei in polita de asigurare, este posibil, sub conditia ca data de intrare in valabilitate sa fie ulterioara emiterii politei. In acest caz, utilizatorul se va loga in contul propriu, va accesa sectiunea „Cosul meu” si va urma pasii pentru emiterea politei, fara a mai fi necesara crearea unei noi calculatii pentru acelasi produs si acelasi obiect asigurat.

4. COSTURI LEGATE DE INCHEIEREA CONTRACTULUI

Utilizatorul va plati prima de asigurare stabilita prin Contract, prima care se plateste in lei;

Prima de asigurare reprezinta pretul final platit de utilizator pentru a beneficia protectia oferita de contractul de asigurare;

Prima de asigurare nu este purtatoare de TVA.

Plata primei de asigurare se efectueaza in baza ofertei sau a decontului de prima emis de SmartAsigur, nu se emit facturi.

Utilizatorul nu va suporta costurile aferente folosirii de catre el a paginii de internet (plata furnizorului de internet, costurile cu energia electrica aferenta etc.). Utilizatorul nu va suporta alte costuri suplimentare legate de incheierea contractului de asigurare. Costurile legate de intretinerea paginii de internet www.smartasigur.ro, cat si de expediere prin e-mail.

5. MODALITATEA DE PLATA, INTRARE IN POSESIE A CONTRACTULUI DE ASIGURARE

Plata se face anticipat, integral sau in rate in functie de tipul de asigurare achizitionat si de conditiile asiguratorilor. Ulterior platii, se emite polita de asigurare.

Plata se face anticipat, integral sau in rate in functie de tipul de asigurare achizitionat si de conditiile asiguratorilor. Ulterior platii, se emite polita de asigurare.

Online - autorizata prin PayU cu cardurile: Visa, MasterCard, Maestro. Pentru efectuarea platii on-line, Utilizatorul este directionat pe pagina securizata de internet a procesatorului de plati PayU, unde are loc autorizarea tranzactiei.

Offline - cu numerar, transfer bancar sau card. Dupa efectuarea platilor cu ordin de plata utilizatorul trimite dovada pe e-mailul office@smartasigur.ro. Pentru plata cash sau card trebuie sa contactati SmartAsigur telefon 0722.310.039; email: office@smartasigur.ro. In contul utilizatorului va fi afisata informatia cu privire la statusul ofertei. Polita va fi aprobata si va putea fi descarcata din cont doar dupa confirmarea incasarii.

6. CONFIRMAREA SI EXPEDIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE

SmartAsigur confirma incheierea contractului de asigurarea prin informatia corespunzatoare afisata pe site dupa efectuarea platii cat si prin trimiterea politei in format pdf la adresa de e-mail specificata de catre Utilizator la crearea contului. Informatiile despre politele achizitionate se pastreaza in aplicatia www.smartasigur.ro in contul utilizatorului („Contul Meu”) in fereastra “Comenzile mele” si sunt accesibile Utilizatorului dupa logarea in site. Politele sunt documente electronice salvate in format PDF si pot fi descarcate ori de cate ori se doreste pentru a le putea imprima pe suport de hartie. Politele de Asigurare medicala pentru calatorie in strainatate si politele de asigurare obligatorie a locuintelor - PAD, vor fi transmise Utilizatorului numai in sistem electronic, pe adresa de e-mail utilizata la crearea contului.

Politele RCA se vor expedia in original de catre SmartAsigur la adresa de corespondenta comunicata de utilizator. Costurile de expediere ale politelor sunt suportate de SmartAsigur pentru zonele unde exista acoperire teritoriala la Posta Romana https://www.posta-romana.ro/gaseste-oficiu-postal.html; sau la FAN Courier - https://www.fancourier.ro/wp-content/uploads/2017/08/locatiiFAN.pdf

7. DREPTUL DE DENUNTARE UNILATERALA A CONTRACTULUI DE ASIGURARE

Nu se aplica in cazul politelor obligatorii prin lege: PAD si RCA. In privinta acestor asigurari obligatorii prin norme legale, denuntarea sau renuntarea utilizatorului (in calitate de contractant sau de asigurat) la contract se poate face doar in conditiile specificate in actele normative care reglementeaza respectiva asigurare, completate cu prevederile contractului de asigurare, daca este cazul. (mai specific, in situatia vanzarii si a lipsei daunelor).

Nu se aplica in cazul politelor obligatorii prin lege: PAD si RCA. In privinta acestor asigurari obligatorii prin norme legale, denuntarea sau renuntarea utilizatorului (in calitate de contractant sau de asigurat) la contract se poate face doar in conditiile specificate in actele normative care reglementeaza respectiva asigurare, completate cu prevederile contractului de asigurare, daca este cazul. (mai specific, in situatia vanzarii si a lipsei daunelor).

In cazul instrainarii bunului asigurat pe o polita RCA sau a radierii acestuia, Asiguratul poate solicita incetarea contractului cu data radierii sau in cazul vanzarii, cu data la care depune documentele justificative la Asigurator.

În cazul in care s-au inregistrat daune inainte de incetare, primele de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirare nu se mai restituie, iar daca ulterior restituirii se vor aviza daune pentru perioada de valabilitate prima restituita poate fi solicitata inapoi de catre Asigurator.

Politele travel din moment ce au intrat in valabilitate nu pot fi anulate si nici reziliate.

Politele de asigurare facultative incheiate la distanta (on-line) pot fi denuntate fara penalitati si fara a fi necesara invocarea vreunui motiv, respectand termenele din contractele de Asigurare, in termen de 14 zile de la incheiere contractelor in conditiile in care nu s-au produs riscuri asigurate. In aceasta situatie, Asiguratorul va returna integral Asiguratului/Contractantului prima achitata, in baza cererii scrise de renuntare la polita.

Solicitarea renuntarii la un contract se face prin trimiterea cererii pe e-mail la adresa office@smartasigur.ro, urmand a fi contactat de catre un reprezentant SmartAsigur in vederea stabilirii modalitatii de returnare a pretului platit.

Termenul de restituire a primelor de asigurare in cazul politelor/contractelor de asigurare denuntate este de 30 de zile calendaristice de la primirea notificarii denuntarii de catre utilizator.

8. CORECTAREA DATELOR

CORECTAREA DATELOR inscrise in polita - daca datele inscrise in polita de Asigurare nu corespund cu datele din documente (talon, carte identitate etc.) cumparatorul are obligatia sa ne anunte imediat ce a sesizat eroare pentru a emite duplicat sau act aditional de corectie. Corectarea datelor se face doar in baza documentelor doveditoare transmise pe e-mail la adresa office@smartasigur.ro

9. INFORMAREA PERSOANELOR VIZATE ASUPRA DREPTURILOR LOR / PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prelucrarea datelor se face cu respectarea prevederilor legale din Romania.

Pentru mai multe informatii accesati pagina “Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal”.

Cand vizitati site-ul SmartAsigur, serverul de web inregistreaza automat IP-ul calculatorului cu care va conectati la site.

Alte date personale vor fi memorate numai daca sunt oferite voluntar de dumneavoastra, de exemplu, in contextul unei inregistrari in vederea obtinerii unei oferte sau in cursul executarii unui contract.

10. RECLAMATIILE

Reclamatiile referitoare la functionarea Site-ului pot fi aduse telefonic, sunand la numarul: 0722.310.039 (tarif normal), completand formularul din sectiunea “Reclamatii” aflat pe site, transmise in scris la adresa de e-mail: reclamatii-sesizari@deltasrs.ro sau la sediului social al brokerului: Calea Mosilor, nr.282, parter, sector 2, Bucuresti.

Reclamatia depusa trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii privind identificarea Utilizatorului: numele si prenumele acestuia, judetul, localitatea, adresa de e-mail precum si descrierea problemei la care se refera reclamatia.

Privind rezultatul analizei reclamatiei, SmartAsigur instiinteaza neintarziat depunatorul reclamatiei prin intermediul postei electronice pe adresa de e-mail oferita de Utilizator. Reclamatiile vor fi analizate si vor primi raspuns in termen de 30 de zile de la data primirii acestora de catre SmartAsigur.

Orice reclamatii legate de contractul de asigurare pot fi adresate Brokerului si Asiguratorului in modul specificat in contractul de asigurare.

In situatia in care Contractantul / Asiguratul / Beneficiarul mentionat in polita de asigurare este nemultumit cu privire la modul de incheiere, executare sau incetare a contractului de asigurare, acesta poate formula o petitie in vederea solutionarii amiabile a situatiei, conform procedurii descrise accesand pagina ,,Reclamatii’’.

11. OBLIGATII UTILIZATORI WEBSITE SMARTASIGUR

Utilizatorii isi asuma obligativitatea de a nu face urmatoarele actiuni:

sa publice materiale care contin virusi sau alte programe cu intentia de a distruge acest sistem cat si orice sistem sau informatie;

sa publice materiale cu drept de autor, daca nu este autorul sau daca nu are permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;

sa publice materiale obscene, defaimatoare, de amenintare sau rauvoitoare fata de un alt utilizator, persoana fizica sau juridica, materiale ori informatii prohibite de prevederile legale in vigoare;

sa publice o imagine sau o afirmatie care contravine normelor legale in vigoare incidente.

In caz de nerespectare a acestor conditii, SmartAsigur si afiliatii sai se disociaza de autorul acestora, va sterge informatiile respective si poate actiona pe cale legala.

12. INFORMATII SUPLIMENTARE

Utilizand site-ul www.smartasigur.ro puteti cumpara polite RCA on-line:

in calitatea de proprietar sau utilizator (proprietar societatea de leasing) al autovehicului- persoana fizica, persoana juridica, institutii publice, fundatii.

pentru autoturime inmatriculate. Pentru cele inregistrate sau in vederea inmatricularii/inregistrarii , va rugam sa ne contactati

pentru o perioada de 6 luni sau 12 luni. Pentru oricare alta perioada sau pentru plata in rate a politei rca va rugam sa ne contactati.

pentru categorie auto: autoturism/automobile mixt.Pentru alte categorii de autovehicule sau vehicule: cap tractor, semiremorca, utilaje agricole, autocamioane, autoutilitate etc va rugam sa ne contactati

pentru autoturime avand utilizare personala; Pentru alte destinatii privind utilizarea autovehicului: taxi, transport, rent-a-car, distributie, paza si protectie, curierat etc, va rugam sa ne contactati.

Toate preturile afisate pe website-ul proprietatea SmartAsigur sunt exprimate in RON. Plata produselor se efectueaza prin card sau prin transfer bancar numai in RON.

Livrarea produselor comandate se face automat pe adresa de e-mail indicata de Utilizator, dar numai dupa efectuarea platii. Produsele pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.

In cazul tentativei de utilizare frauduloasa a sistemului de achizitii online cu plata prin intermediul cardurilor bancare www.smartasigur.ro va intreprinde toate demersurile necesare cerute de organele abilitate si va furniza datele cerute de catre autoritati.

Produsele se constituie intr-un serviciu pentru care termenii sunt agreati in prealabil, de aceea, returnarea lor nu este posibila, exceptand cazurile in care polita este facultativa si nu a intrat in valabilitate, in acest caz returnarea banilor este posibila numai inainte cu 24 ore de intrarea in valabilitate a politei.

13. SUPORT DIN PARTEA SMARTASIGUR PE PARCURSUL PROCESULUI

Pe toata durata accesarii site-ului SmartAsigur, utilizatorul are acces la suport din partea SmartAsigur, conform programului de lucru anuntat pe pagina de contact de pe site, indiferent de problema sau intrebari, prin mai multe forme:

e-mail: office@smartasigur.ro

telefon : 0722.310.039

formular de contact

Prezentul document – versiunea 1 - este in vigoare din data de 10.08.2018. SmartAsigur are dreptul la modificarea unilaterala a prevederilor acestui document fara o notificare prealabila, acesta fiind opozabili Utilizatorilor/Cumparatorilor de la data afisarii in Site.

Smartasigur.ro este o platforma online, cu ajutorul careia se pot compara tarifele de la toti Asiguratorii din Romania.
Serviciile de pe platforma smartasigur.ro sunt oferite de Smart Finance Broker SRL- CUI: 32501700, Nr. Reg. Com.: J40/14447/2013, asistent autorizat Delta S.R.S. Broker de Asigurare-Reasigurare SRL.